przejdź do treści

TOMASZ GRABOWSKI: Ąturaż Głuchych - pokaz filmów i spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Głuchych

Tłumacz Polskiego Języka Migowego dostępny codziennie w MIK

Data Godzina Miejsce

W Międzynarodowy Dzień Głuchych zapraszamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury na spotkanie poświęcone Kulturze Głuchych. Głównym tematem spotkania są wideoarty Tomasza Grabowskiego, Głuchego artysty grafika współpracującego z Mazowieckim Instytutem Kultury od wielu lat.

Tomasz Grabowski w swojej twórczości artystycznej eksploruje temat Kultury Głuchych oraz dyskryminacji osób g/Głuchych. Seria wideoartów Ąturaż Głuchych dotyczy różnych aspektów życia społecznego Głuchych, takich jak rehabilitacja słuchu i mowy, historia związana z kryzysem edukacji Głuchych, analogia pomiędzy traktowaniem ludności kolonizowanej, a stosunkiem do społeczności Głuchych czy audyzm.

Podczas spotkania będzie też można zobaczyć prace Tomka Grabowskiego z projektu Portrety Głuchych – cykl w zamyśle artysty szerzący wiedzę na temat niezwykle interesujących postaci, które miały znaczący wpływ na rozwój kultury g/Głuchych i które zasługują na uznanie, szacunek i wdzięczność.
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM i język mówiony.

Pokazowi wideoartów towarzyszyć będzie rozmowa o kulturze i sztuce Głuchych. Zaproszeni goście:

• Małgorzata Talipska
Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM (Pracownia Lingwistyki Migowej) Studentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Kulturą Głuchych, tożsamością Głuchych (oraz głuchych), a także ich zabezpieczeniem społecznym i edukacją. Opowiada się za zwiększeniem roli aspektu kulturowego (KG) w polityce społecznej i edukacji. Doskonali swoją znajomość PJM i języka polskiego. Absolwentka OSWG w Warszawie przy ul. Łuckiej. Związana od kilku lat z Pracownią Lingwistyki Migowej UW. Pracuje przy kilku projektach badawczych, między innymi przy tworzeniu Korpusu Polskiego Języka Migowego oraz przy adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów głuchych.

• Marek Krzysztof Lasecki
Rocznik 1966. Urodzony w Łodzi, obecnie mieszka w Warszawie. Malarz, grafik i surdopedagog. Absolwent Wydziału Projektowania Graficznego i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Animator kulturalny środowiska artystycznego osób niesłyszących w Polsce. Nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie. Specjalista do spraw edukacji głuchych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Inicjator i współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Pomysłodawca plenerów artystycznych dla osób niesłyszących. Ma w dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Od wielu lat jest badaczem historii sztuki Głuchych w Polsce.

• Magdalena Zdrodowska
Kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się relacjami techniki i sztuki oraz niepełnosprawności i niesłyszenia. Autorka książki Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki wydanej w 2021 roku. Obecnie prowadzi projekt badawczy pt. Głucha historia kina, poświęcony roli osób niesłyszących w rozwoju kinematografii i amatorskiemu ruchowi filmowemu g/Głuchych oraz międzynarodową platformę badawczą Disability Studies in Eastern Europe – Reconfigurations, skupiającą badaczy niepełnosprawności w Europie Środkowej.

• Tomasz Grabowski

Artysta multimedialny. Twórca projektu Portrety Głuchych / Deaf Portraits. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendysta programu Socrates Erasmus na uczelni artystycznej École Supérieure Estienne des Arts et Industries Graphiques w Paryżu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Ekspert merytoryczny ds. Głuchych. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych.

Dostepność:

  • pętla indukcyjna
  • Tłumaczenie PJM

Na wydarzenie obowiązuja bezpłatne wejściówki do pobrania w Kasie MIK oraz online na mik.waw.pl
Kasa i Punkt Informacyjny są czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00 i na dwie godziny przed wydarzeniem odbywającym się w MIK.
Kontakt: tel. 783 708 380, 22 586 42 59, kasa@mik.waw.pl
W Punkcie Informacyjnym dostępna jest stanowiskowa pętla indukcyjna.
Przez stronę internetową www.mik.waw.pl można skontaktować się za pomocą wideotłumacza polskiego języka migowego.

 

system dostarczany przez © biletyna.pl 2006-2022

do góry