przejdź do treści

Wojna w niebie | Nowe Formy Teatru

Tłumacz Polskiego Języka Migowego dostępny codziennie w MIK

Data Godzina Miejsce

WOJNA W NIEBIE
Nowe Formy Teatru

Występują: Dominika Kozłowska, Patrycja Nosowicz, Rafał Bołdys, Krystian Maligłówka

Reżyseria: Dominika Feiglewicz
Ruch sceniczny, współpraca reż.: Katarzyna Anna Małachowska
Scenografia, kostiumy: Aleksandra Żurawska
Głos: Krzysztof Globisz
Muzyka: Piotr Przewoźniak
Projekcje: Amadeusz Nosal
Światło: Krzysztof Małachowski
Tłumaczenie tekstu na Polski Język Migowy: Agnieszka Madejczyk

Czas trwania spektaklu: 60 minut
Spektakl dostępny dla osób niesłyszących, niedosłyszących i słyszących.
Więcej o spektaklu: https://www.dominikafeiglewicz.com/wojna-w-niebie
Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z twórcami i aktorami.

Wojna w niebie

Spektakl tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, łamiący bariery komunikacyjne, pokazujący, że dysfunkcja może być funkcjonalna w teatrze.

Spektakl tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, który udowadnia, że teatr może być przestrzenią poruszającego doświadczenia spotkania różnych światów.
Osoby głuche niestety bardzo często są wykluczone ze świata kultury. Jeśli już są dopuszczane, to głównie w roli odbiorców. Spektakl Wojna w niebie nie tylko będzie dostępny dla wszystkich, ale to właśnie osoby głuche są jego głównymi twórcami, to ich zobaczymy na scenie w roli aktorów, którzy zaproszą nas do swojego trudnego, ale też pasjonującego świata.
Spektakl jest przedsięwzięciem artystycznym, ale równocześnie ma za zadanie być narzędziem służącym lepszemu poznaniu środowiska osób niesłyszących oraz zwrócić uwagę i pogłębić świadomość społeczeństwa na temat tej grupy wykluczonych.
Tekst nie jest przypadkowy. Scenariusz inspirowany jest utworem Wojna w niebie Josepha Chaikina. Autor z powodu afazji (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa, a mimo to nadal tworzył, co stało się jego terapią i drogą powrotną do zdrowia. Sam też zaczął uczyć się języka migowego. Tekst został przetłumaczony na Polski Język Migowy, tak aby poetycka forma tekstu została zachowana, a jednocześnie była w pełni zrozumiała przez osoby głuche. Spektakl opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, problemach bycia niezrozumianym przez otoczenie i trudnościach społecznych wynikających z barier komunikacyjnych.
W różnorodności jest siła i piękno. Chcemy tym spektaklem zwrócić uwagę na wagę słowa, na jego piękno i wielowymiarowość. W tym przypadku słowo, to nie tylko gest. To co dla nas najważniejsze, zapisane jest między słowami.

Premiera spektaklu odbyła się w czerwcu 2018 r. w Cricotece w Krakowie.

W styczniu 2019 roku spektakl znalazł się w finale konkursu The Best Off. Jury w składzie: Katarzyna Chmielewska, Jacek Hałas, Katarzyna Knychalska, Dariusz Kosiński, Anna Zubrzycki w dniu 15 czerwca 2019 roku ogłosiło werdykt drugiej edycji Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego The Best Off, w którym nagrodę główną otrzymała Dominika Feiglewicz z zespołem za spektakl Wojna w niebie.
W sezonie 2020 spektakl Wojna w niebie wyruszy w tournée po Polsce i odwiedzi:

  • Centrum Kultury w Lublinie
  • Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
  • KONTRAPUNKT Przegląd Teatrów Małych Form
  • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
  • Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Gdański Teatr Szekspirowski
    W 2019 roku w ramach projektu Małopolska. Kultura wrażliwa z rekomendacji Małopolskiego Instytutu Kultury spektakl został zagrany w Zakopanem i Nowym Sączu oraz w Tarnowie.
    Wojna w niebie była wystawiana również w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze St. Witkacego w Zakopanem, Teatrze Maska w Rzeszowie, Teatrze Śląskim w Katowicach.

 

system dostarczany przez © biletyna.pl 2006-2020

do góry