przejdź do treści

CST: AXIOM OF CHOICE

Tłumacz Polskiego Języka Migowego dostępny codziennie w MIK

Data Godzina Miejsce

AXIOM OF CHOICE / MIREK WOŹNIAK / AGATA ŻYCZKOWSKA HOTELOKO MOVEMENT MAKERS

PREMIERA

Impulsem do powstania spektaklu jest matematyczna teoria – aksjomat wyboru, nad którą polscy naukowcy pracowali w okresie międzywojennym. Tytułowy Axiom of Choice to idea mówiąca o istnieniu niepustych zbiorów rozłącznych, dla których występuje wspólny zbiór, tzw. selektor. Zawiera on dokładnie po jednym zgodnym elemencie z każdego z tych zbiorów.

Ta definicja zostaje przetworzona przez pryzmat tożsamości artystów w aspekcie społecznym i choreograficznym. Selektory, które wybierają, to łączące ich wątki wspólne jak pokolenie, grupa krwi czy zapach mandarynek z dzieciństwa. Ludzie z dwóch różnych światów mogą być sobie bliżsi, niż mogliby sądzić. Zbiory wspólne i zbiory rozłączne tworzą pewnik wyboru. Wspólne odkrycia oparte o analizę zbiorów i liczb budują bliskość, a ta rozumiana jako organiczna potrzeba, wiedzie ku intymności. To pozwala na wzajemny, głęboki wgląd w osobiste historie każdego z artystów, którzy zanurzają się we wzajemnej perspektywie, co owocuje mnogością pojawiania się wspólnych zbiorów – selektorów. Te zaś nierzadko demaskują najskrytsze pragnienia i lęki.

Choreografia powstaje ze zderzenia elementów ruchu autentycznego z retrospektywą scenicznych wcieleń i wspomnień performerów. Działanie budzi się na skutek skojarzeń z zapachami, które traktowane są jako swoista kapsuła czasu. Przenikanie się synkretycznych środków wyrazu, charakterystyczne dla kolektywu HOTELOKO movement makers, tworzy mozaikową strukturę performansu w wykonaniu Mirka Woźniaka i Agaty Życzkowskiej.

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie artystów z widzami. Prowadzenie: Julia Hoczyk

AXIOM OF CHOICE HOTELOKO movement makers Koncepcja: Agata Życzkowska Choreografia, reżyseria, dramaturgia: Mirek Woźniak / Agata Życzkowska Wykonanie: Mirek Woźniak / Agata Życzkowska Wideo: Wojtek Kaniewski Foto: Marta Ankiersztejn Produkcja: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ Koprodukcja: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie Partner: Mazowiecki Instytut Kultury Projekt współfinansuje m.st. Warszawa Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

 

system dostarczany przez © biletyna.pl 2006-2021

do góry